Kontakt

    Adresa:  HOSTEL ČELINA

    Ledenik Cesarički 1, 53288 Karlobag

    Mob: 099 241 2986

    e-mail: hostel.celina@gmail.com

    Radno vrijeme: uvijek otvoren